Опорезивање у приватном и јавном сектору

Стицања основних знања из области пореске проблематике као и оперативних вештина из области обрачунавања висине пореске обавезе, процене пореског оптерећења као и могућности за остваривање пореских уштеда. Да прате светске трендове из области пореске полтике и стручно и ефиксано користе нове технологије у пореској администрацији.  Стварају ново институционално окружење за стабилан порески систем, који је један од услова који утиче на прилив инвестиција, привредни раст и структуру привреде.

Подели ово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*
*

.container -->