Макроекономија

Упознати студенте са основним законитостима макроекономије и макроекономских односа по којима функционишу савремене привреде. Изучавање макроекономске равнотеже, макроекономских агрегата, инвестиција, робне размене, платно-билансних односа и других макроекономских категорија. Усвојити појмове економског раста, нестабилности, незапослености, инфлације, као и основне законитости у функционисању савремених привреда.

Подели ово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*
*

.container -->