Еколошки менаџмент(Изборни блок5)

Оспособљеност студената за имлементацију система за заштиту животнме средине у организацијама у складу са међународним и националним стандардима који регулишу проблематику заштите и унапређења животне средине.

Подели ово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*
*

.container -->