Основе рачуноводства

Разумевање утицаја економских промена у предузећу на основне рачуноводствене категорије. Оспособљеност за анализу рачуноводствених информација о оствареном пословању предузећа у текућој години, и представљање корисницима кроз финансијске извештаје, првенствено кроз биланс стања и биланс успеха у функцији анализе, надзора и планирања пословања.

Подели ово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*
*

.container -->