Дашић др Горан

Маркетинг менаџмент

Диплома – Факултет за трговину и банкарство “Јанићије и Даница Карић”

Магистратура – Факултет за трговину и банкарство “Јанићије и Даница Карић”

Докторат – Факултет за трговину и банкарство “Јанићије и Даница Карић”

Подели ово