Ђедовић др Бранко

Методе истраживања

Докторску дисертацију одбранио 1999. Аутор: Квантитативне методе у менаџменту, Вођење и вредновање пројеката, Менаџмент приоизводње и Пословна статистика. Уредник 1 монографије. Рецензент 2 монографије 2 уџбеника. Објавио 50 радова.

Подели ово