Милачић др Драган

Оперативни менаџмет

1. ОПШТИ ПОДАЦИ:
• Датум и место рођења: 11.04.1965. Пећ.
• Држављанство: Републике Србије.
2. СТЕПЕН ОБРАЗОВАЊА И ЗВАЊА:
• ДОКТОРАТ: ДОКТОР ЕКОНОМСКИХ НАУКА, докторирао 12.04.2007. на Факултету за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“ у Београду. Докторску дисертацију под називом „Стратегија развоја урбаног туризма у Србији“ одбранио пред Комисијом у саставу: ментор, проф. др Живота Радосављевић, чланови, проф. др Божидар Миленовић и проф. др Снежана Штетић.
• ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ: МАГИСТАР НАУКА О МЕНАЏМЕНТУ, последипломске студије уписао 1997. године на Факултету за менаџмент „Браћа Карић“, смер: Саобраћај и везе, где је и одбранио магистарску тезу у јуну 2000. године под називом „ Управљање власничко – организационим аспектима трансформације хотелске индустрије у Југославији пред Комисијом: ментор проф. др Живота Радосављевић, чланови проф. др Гордана Ајдуковић и проф. др Миљан Сворцан.
• ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: ДИПЛОМИРАНИ ТУРИЗМОЛОГ Природно – математички факултет Универзитета у Београду, Одсек за туризмолошке науке, на којем је дипломирао 1989. године.

3. ДОСАДАШЊА РАДНА МЕСТА:

• Од 2012. – ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА на Високој пословној школи струковних студија „Чачак“ у Београду.
• 2011 – 2012. –ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР на Алфа Универзитету, Београд.
• 2007 -2011. –ДОЦЕНТ на Факултету за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“ у Београду.
• 2000. – 2007. –АСИСТЕНТ на Факултету за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“ у Београду.
• 1995. – 2000. –сарадник у настави на Академији за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“ Пећ – Београд.
• 1990. – 1995. –професор стручних предмета у Средњој економској школи у Пећи.

Подели ово