Миленковић др Срђан

Предузетничко пословање

РАДНА БИОГРАФИЈА

Др Срђан Миленковић магистарску тезу под називом „Могућност пројектовања организационог модела оперативног нивоа Војске Србије“ одбранио је на Војној академији, а докторску дисертацију под називом „Економија хуманог капитала и едукативни менаџмент“ одбранио је на Универзитету за пословне студије у Бања Луци.
У звање доцента за уже научне области Менаџмент и Предузетничка економија изабран на Универзитету за пословне студије у Бања Луци 2014. године, а у звање професора струковних студија за уже научне области Менаџмент и Маркетинг у Високој школи струковних студија „Чачак“ 2017. године.

Подели ово