Дугалић др Ненад

Корпоративне финансије

                                                      БИОГРАФИЈA                                                    

 

Др Ненад Дугалић, професор струковних студија, рођен је 19. априла 1975. године у Краљеву, где је завршио основну и средњу економску школу. Дипломирао је и магистрирао на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, а докторирао је на Правноекономској научној области Правног факултета Универзитета у Крагујевцу.

Одбрањена докторска дисертација

–     Ненад Дугалић, Улога и значај земаља БРИКС-а у савременој глобалној економији, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 25.06.2020.године, М-70.

Одбрањена магистарска теза

  • Ненад Дугалић, Економски суверенитет у условима глобализације, магистарска теза, Економски факултет у Крагујевцу, 09.11.2009. године. [COBISS.SR-ID 512398428],

 

Од 2016. године запослен је на Високој пословној школи струковних студија – Београд, где је изабран у звање предавача а потом и у звање професора струковних студија, за уже научне области (1) Економија и (2) Финансије и банкарство.

Објавио је више научних радова у научним и стручним часописима и био учесник научних скупова и конференција у земљи и иностранству. Такође, аутор је и две скрипте које се користе у процесу наставе.

Служи се енглеским и руским језиком и поседује знање рада на рачунару (Windows, Word, Excel, Power Point…).

Подели ово