Жарковић мр Соња

Основе рачуноводства
Ревизија и финансијско извештавање

мр Соња Жарковић је рођена 1978.године и живи у Београду. Магистрирала је 2010.године на Факултету за трговину и банкарство у Београду, област Рачуноводство и ревизија. Од 2002-2015.год.радила је као асистент на наведеном факултету. Од 2016.године ради као предавач на Високој пословној школи струковних студија у Земуну, на рачуноводственим предметима. Аутор је неколико радова из области рачуноводства и ревизије.

Подели ово