Марјановић мр Наташа

Корпоративне финансије

Управљање инвестицијама

Анализа финансијских извештаја

Др Наташа Марјановић је запослена на Високој пословној школи струковних студија „Чачак“ од 2015. године као предавач, а потом и као професор струковних студија, за уже научне области Економија и Финансије и банкарство.
Наставну активност започела је 2012. године на Универзитету за пословне студије Бања Лука, као асистента за групу економских предмета, а 2017. године је на истом универзитету изабрана у научно-наставно звање доцента за уже научне области „Теоријска економија“ и „Предузетничка економија“.
Докторску дисертацију под називом „Савремени проблеми међународног финансирања привредног опоравка и развоја земаља у транзицији“ одбранила је 28.12.2016. године на Факултету за пословне и финансијске студије и стекла је научно звање доктор економских наука.
Др Наташа Марјановић је активан учесник бројних међународних и националних научних скупова и конференција. Аутор је неколико научних радова, објављених у домаћим и иностраним научним часописима и зборницима са међународних научних скупова. Коаутор је два универзитетска уџбеника.

Подели ово