Стефановић мр Саша

Банкарство
Управљање инвестицијама

Мр Саша Стефановић, предавач
Дипломирао је на Војној академији. Академски назив магистар економских наука стекао је на Економском факултету Универзитета у Београду.
Као добитник стипендије Европске комисије усавршавао се на Универзитету у Ници-Sophia Antipolis у Француској.
Био је запослен Министарству одбране, Институту економских наука, Београдској банкарској академији (непуно радно време), предузећу GMS International д.о.о и Институту за некретнине д.о.о. из Београда чији је оснивач и директор. Од 2016. године запослен је, као предавач, у Високој пословној школи струковних студија „Чачак“.
Биран је у наставна звања асистент-приправник, асистент и предавач, као и истраживачка звања истраживач-приправник и истраживач-сарадник.
Као асистент или предавач, у континуитету је био ангажован у настави, (као запослени са пуним или непуним радним временом, по уговору о делу или као гостујући наставник) у више наставних институција, из области економије, финансија, банкарства, инвестиција и менаџмента.
Као предавач у Високој пословној школи струковних студија „Чачак“ реализује наставне активности из научних области Економија и Финансије и банкарство
Ангажован је на већем броју семинара и курсева за потребе међународних и домаћих институција. Учествовао је у реализацији научних пројеката подржаних и финансираних од стране министарства задуженог за послове науке и међународних организација и више десетина комерцијалних пројеката наручених од стране министарстава, страних или домаћих компанија.
Именован је за сталног судског вештака Економско-финансијске струке.
Аутор је или коаутор тридесетак научних радова објављених у научним часописима и зборницима са научних конференција, или, пак, представљају поглавље у монографији међународног или националног значаја или научну монографију.
Говори енглески језик, а познаје основе руског и француског језика.

Подели ово