Ђорђевић др Срђан

Корпоративно управљање

Преговарање у међународном пословању

Диплома – Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Магистратура – Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Докторат – Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Подели ово