Ануфријев др Ана

Корпоративне финансије

Ана Ануфријев рођена је 25.04.1974. год. у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1998. год., магистрирала 2002. год. а докторирала 2006. године.
Наставничку каријеру асистента започела је 1998. год. на Факултету за трговину и банкарство, а од 2010. год. запослена је у Високој пословној школи струковних студија „Чачак“. Звање редовног професора стекла је 2014. год. Поља деловања су: Пословне финансије, Корпоративне финансије, Управљање финансијским ризицима, Финансијска тржишта, Анализа финансијских извештаја. Ужа научне области су: Финансије и банкарство и Економија.
Од 2008-2010 год. била је руководилац пројекта при Агенцији за приватизацију у Центру за спровођење стечајних поступака. На Високој пословној школи струковних студија „Чачак“ је у периоду 2011-2018 обављала дужност помоћника директора за финансије, а од 01.09.2018. год. обавља дужност помоћника директора за наставу. Стални је судски вештак економско-финансијске струке од 2011. год. Члан је Научног друштва економиста и члан ЕАА European Accounting Association.
Аутор је монографије „Модели конкурентности пензионих фондова у Србији“ чији је издавач Задужбина Андрејевић, а такође је и аутор уџбеника Пословна економија, и Финансијска тржишта и институције чији је издавач Висока пословна школа струковних студија „Чачак“. Објавила је преко 50 научних и стручних радова. Учествовала је у 7 пројеката од којих је у два била руководилац.
Удата је и мајка је четворо деце.
е и Даница Карић” Београд

Подели ово