О Школи

Висока пословна школа струковних студија „Чачак“ основана је 2005. године. Данас се можемо похвалити да је Школа препознатљива на конкурентном тржишту високог образовања, по сталном усавршавању наставног кадра, квалитету наставе и по наставним плановима и програмима који се лако могу интерпретирати у пракси. Дипломе Школе признате су како у земљи, тако и у иностранству.

Економија је одувек студентима била атрактивна и занимљива област. Стога је основни задатак Школе јасно дефинисан и односи се на образовање високостручног кадра који ће одмах по завршетку школовања бити у могућности да одговори на питања сложених проблема у области предузетништва, банкарства, јавног сектора, маркетингa, економије, трговине, туризма и финансија. Наши студијски програми усаглашени су са Болоњском декларацијом, а настава се одвија кроз акредитоване основне струковне студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије.

На Основним струковним студијама у трајању од три године на смеру ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС студенти бирају између два модула: 1) Трговина и Маркетниг и 2) Финансијски менаџмент. По завршетку основних струковних студија студенти стичу 180 ЕСПБ поена и звање сруковни економиста.

На специјалистичким струковним студијама у трајању од једне године на смеру ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ студенти стичу 60 ЕСПБ поена и звање специјалиста струковни економиста.

На мастер струковним студијама у трајању од две године на смеру УПРАВЉАЊЕ УСЛУГАМА студенти стичу 120 ЕСПБ поена и звање струковни мастер економиста.

Школа је препознала потребе студената који су у радном односу, и њен циљ је да и њима пружи квалитетне облике студирања. Ослушкујемо наше студенте и њихове потребе, и свесни економске ситуације нудимо плаћање школарине на рате. Посебан тим у Школи бави се сарадњом са познатим и страним компанијама, јер желимо да наши студенти постану већ данас квалитетни стручњаци, па се стручна пракса организује на свим нивоима студија.

Визионари смо и пратимо корак у квалитету, стандардима, коришћењу информационих технологија и студентском сервису. Будите и ви у кораку са успешнима. Изаберите да студирате на Високој пословној школи струковних студија „Чачак“!