Пословно комуницирање

Упознавање са појмом комуникације, облицима комуникације, комуникационим стиловима и значајем комуникације у пословању. Способност за квалитетну пословну комуникацију, разумевање утицаја комуникације на успешност пословања предузећа и организација, способност за писану и усмену пословну комуникацију, преговарање, интервјуе, јавни наступ, презентације, разумевање пословног бонтона

Подели ово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*
*

.container -->