Туризам и економски развој

Усвајањем теоријских и практичних знања и академских вештина које студенти стичу проучавајући овај предмет, они добијају базични оквир за правилно разумевање све значајније улоге туризма у привредном и друштвеном систему земље. Један од основних циљева је да студенти стекну есенцијална знања о специфичним обележјима и законитостима које владају на туристичком тржишту али и да овладају академским вештинама и компетенцијама у разумевању савремених трендова у туризму.

Подели ово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*
*

.container -->