Ревизија и финансијско извештавање

Стицање знања о улози и функцији ревизије у предузећу, планирању ревизије, интерној контроли, спровођењу и доношењу закључака ревизије, елементима финансијског извештавања и међународним стандардима ревизије.

Подели ово

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*
*

.container -->